К проблеме исследования жанра вокализа

Ariadna N. Guseva

Аннотация


В статье раскрывается содержание понятия «вокализ» как художественного феномена. Прослеживается история возникновения и развития жанра. Ставятся проблемы исследования структуры и семантики жанра, его инструктивного и концертного видов.

Ключевые слова: жанр вокализа, структура, жанровое содержание, классификация вокализа


Полный текст:

PDF

Литература


Aranovskiy M. G. Struktura muzykal'nogo zhanra i sovremennaya situatsiya v muzyke // Muzykal'nyy sovremennik: sb. st. – M.: Sov. kompozitor, 1987. – Vyp. 6. – S. 5–44.

Asaf'ev B. V. Muzykal'naya forma kak protsess. – L.: Muzyka, 1971.

Vokaliz // Muzykal'nyy slovar' Grouva / per. i red. L. O. Akopyana. – M.: Praktika, 2001. – S. 203.

Vokaliz // Muzykal'nyy entsiklopedicheskiy slovar' / red. Yu. V. Keldysh. – M.: Sov. entsiklopediya, 1990. – S. 114.

Vokaliz // Slovar' inostrannykh muzykal'nykh terminov / T. Kruntyaeva, N. Molokova, A. Stupel'. – L.: Muzyka, 1974. – S. 128.

Vokalizm // Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar' / nauch.-red. sovet: A. I. Prokhorov i dr. – M.: Sov. entsiklopediya, 1980. – S. 242.

Kazantseva L. P. Soderzhanie muzykal'nogo proizvedeniya v kontekste khudozhestvennoy kul'tury: ucheb. posobie. – Astrakhan', 2009.

Korobova A. G. Teoriya zhanrov v muzykal'noy nauke: istoriya i sovremennost'. – M.: MGK im. P. I. Chaykovskogo, 2007.

Litsvenko I. G. Vokaliz // Muzykal'naya entsiklopediya / gl. red. Yu. V. Keldysh. – M.: Sov. entsiklopediya, 1973. – T. 1. – Stb. 828–829.

Mazel' L. A. Problemy klassicheskoy garmonii. – M.: Muzyka, 1972.

Sokolov O. V. Morfologicheskaya sistema muzyki i ee khudozhestvennye zhanry. – Nizhniy Novgorod, 1994.

Sokhor A. N. Teoriya muzykal'nykh zhanrov. Zadachi i perspektivy // Voprosy sotsiologii i estetiki muzyki. – L.: Sov. kompozitor, 1983. – Vyp. 3. – S. 129 – 143.

Sokhor A. N. Esteticheskaya priroda zhanra v muzyke // Voprosy sotsiologii i estetiki muzyki. – L.: Sov. kompozitor, 1981. – Vyp. 2. – S. 231–294.

Starcheus M. S. Novaya zhizn' zhanrovoy traditsii // Muzykal'nyy sovremennik. – M.: Sov. kompozitor, 1987. – Vyp. 6. – S. 45 – 68.

Taraeva G. R. «Intonatsionnye slovari» kak problema muzykal'noy nauki // Problemy muzykal'noj nauki. – 2009. – № 2 (5). – S. 169–175.

Tsukkerman V. A. Muzykal'nye zhanry i osnovy muzykal'nykh form. – M., 1964.

Shepsheleva O. V. Muzykal'no-zvukovoe voploshchenie mikroelementov slova // Khudozhestvennyy tekst. Avtor i ispolnitel': mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh 10 fevralya 2006.– Ufa, 2007. – T. 1. – S. 43–53.

Shul'pyakov O. F. Skripichnoe ispolnitel'stvo i pedagogika: monografiya. – SPb.: Kompozitor, 2006.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.